Facebook Youtube

Logo Prawko-PerfectPrawko-Perfect
Skład

Grzegorz Preisner
Radosław Ostrowski
Bartosz Kielar
Piotr Duduś
Adam Duduś
Tomasz Tesznar
Marcin Tesznar
Dawid Tesznar
Piotr Reptak
Rafał Dziedzic
Adrian Rajchel
Grzegorz Dziedzicki
Oktawian Bujak
Filip Filak
Artur Wojtoń
Michał Samborski

Kapitan/Kierownik drużyny

© Copyright 2024
Realizacja: Interkros