Facebook Youtube

IwoniczIwonicz
Skład

Tomasz Kasperkowicz
Krzysztof Kasperkowicz
Paweł Wityński
Filip Sołtysik
Łukasz Rajchel I
Jakub Zima
Mateusz Buczek
Witold Koza
Mateusz Głód
Hubert Krupa
Filip Jakubowicz
Marcin Nycz II
Jakub Kwolek
Szymon Kinel
Konrad Uliasz

Kapitan/Kierownik drużyny

© Copyright 2024
Realizacja: Interkros