Facebook Youtube
Zmiany w Regulaminach rozgrywek na sezon 2023/24

Zmiany w Regulaminach rozgrywek na sezon 2023/24

W porównaniu z zeszłym sezonem nastąpiły niewielkie zmiany w Regulamiach rozgrywek.

Poniżej przybliżymy korekty w Regulaminach na sezon 2023/24 w Lidze Amatorskiej i Open. Zmiany lub dodane treści oznaczone zosały kolorem czerwonym.

Zgłoszenia do Ligi Amatorskiej przyjmujemy do 23 października 2023 r., do Ligi Open do 20 listopada 2023 r.

Koszt wpisowego nie został zmieniony i wynosi 2000 zł. od drużyny. Szczegóły w Regulaminie rozgrywek.


Liga Amatorska

2. Za amatora Organizator uważa każdego uczestnika zmagań Krosball, który minimum rok nie rozegrał spotkania w barwach klubów trawiastych i futsalowych zrzeszonych w Okręgowych Związkach Piłki Nożnej, z wyjątkiem:

  • osób, które ukończyły 40 rok życia, grają lub trenują w klubach piłkarskich lub futsalowych

  • decyzją podjętą na spotkaniu kapitanów dopuszczono do gry w Lidze Amatorskiej osoby, które sporadycznie (maksymalnie trzy razy) wystąpiły w rozgrywkach OZPN. Muszą to być osoby zatwierdzone przez koordynatora rozgrywek, oznaczone w karcie zgłoszeniowej w kolumnie UWAGI.

  • dopuszcza się maksymalnie 1 osobę z rocznika 1984 roku grającą lub trenującą w klubach piłkarskich (bramkarz lub zawodnik z pola)

Liga Amatorska i Liga Open

13 (12 w Regulamienie LO). Maksymalna liczba zawodników w jednym zespole jest ograniczona do 15 osób, wymagana liczba zawodników mogących przystąpić do meczu to 6 osób (5 w polu + bramkarz). W wyjątkowych sytuacjach Organizator może udzielić zgody na rozpoczęcie spotkania w mniejszym stanie (4 zawodników w polu + bramkarz), ale kapitan drużyny przeciwnej także będzie musiał wyrazić na taką sytuację zgodę. Przepis ten należy rozumieć, w następujący sposób, że najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminie rozpoczęcia meczu na boisku musi być gotowych minimum 5 osób w jednej drużynie. Jeżeli obie ekipy wyrażą zgodę na rozpoczęcie spotkania w składach 4 zawodników w polu plus bramkarz, mecz zostanie rozpoczęty. Gdy kapitan drużyny przeciwnej nie wyrazi chęci gry w pomniejszonym składzie dwóch zespołów, mecz nie zostanie rozpoczęty i zostanie nałożony walkower drużynie, która nie zebrała wymaganej liczby 6 zawodników.

29 (27 w Regulamenie LO). Niestawienie się do gry do 5 minut od godziny wyznaczonego meczu będzie skutkowało przyznaniem walkowera. Odsyłamy do punktu 13 Regulaminu, gdzie wyjaśniona jest kwestia przystąpienia wymaganej liczby zawodników do meczu. W przypadku, gdy dwie ekipy nie stawią się w tym czasie na spotkanie będzie przyznany obustronny walkower (0 punktów, 0 bramek zdobytych, 3 stracone dla obydwu zespołów).

Informacje dodatkowe związane z okresem ogłoszenia stanu pandemii, które Organizator może wdrożyć w każdym momencie trwania rozgrywek

5. Organizator może wdrożyć dowolne środki rekomendowane przez Organy do tego powołane w celu dokończenia rozgrywek. Może także zawiesić, albo unieważnić rozpoczęty sezon w przypadku braku możliwości dokończenia piłkarskich zmagań, nie wynikających z winy Organizatora.


 

 

Zmiany w Regulaminach rozgrywek na sezon 2023/24
© Copyright 2023
Realizacja: Interkros